bevakar din utbildning

TIN093 Algorithms – 2015/2016

TIN093 Algorithms – 2015/2016

Uppföljning från förra året Bonuspoäng på inlämningsuppgifter har tagits bort. Problem iår – Förändringar till nästa år Ev. möjlighet till SI Ev. förändrat storleksformat på utskrivna föreläsningar för att underlätta antecknande. Övrigt Kursen i allmänhet och i synnerhet Erland är fortsatt uppskattad och därför kommer inga större förändringar att göras till nästa år. Inlömningsuppgifterna ärRead more about TIN093 Algorithms – 2015/2016[…]

TIN172 – Artificial Intelligence

TIN172 – Artificial Intelligence

Kursen har överlag ett gott omdöme enligt enkäten. Värt att notera dock är att enkäten var ännu inte stängd när detta möte hölls, vid mötet hade 35 av 104 svar inkommit. Studenterna är nöjda med projektet, både dess innehåll och handledningen av detta. Läsåret 2013/2014 var första året med både projekt och skriftlig tenta iRead more about TIN172 – Artificial Intelligence[…]

TMV216 – Linjär algebra

TMV216 – Linjär algebra

Kursen har fått en ny examinator detta året. Majoriteten av kurstagarna klagar på föreläsningsdelen i kursen då föreläsaren har svårt med språket, var en stor del som togs upp på mötet. Majoriteten av kursdeltagarna slutade gå på föreläsningarna på grund av detta. Programansvarige skall ta detta vidare. Flertalet gillar dock strukturen på föreläsningarna. Om viRead more about TMV216 – Linjär algebra[…]

EDA452 – Grundläggande datorteknik

EDA452 – Grundläggande datorteknik

En ny period med utvärderingsmöten har börjat. I torsdags var det Grundläggande datorteknik (EDA452) som var på tur. Kursen har i år varit mycket uppskattad; särskilt föreläsningar och labbar. Genomsnittssvaret på frågan om studenternas sammanfattande omdöme om kursen var 4,6 av maximalt 5,0. Några saker att förbättra till nästa år som nämndes på mötet var:Read more about EDA452 – Grundläggande datorteknik[…]

DAT290 – Datatekniskt Projekt

DAT290 – Datatekniskt Projekt

Många studenter gillar syftet med kursen, fast utförandet har varit dåligt. Arbetsbelastningen har varit hög och handledningen bristande. Det har uppskattats att lära sig om hur ett projekt går till, hur man skriver rapport, mentorskap och hur git och latex används. Examinatorn var väldigt tillmötesgående på utvärderingen. Kursen kommer genomgå en hel del förändringar, förRead more about DAT290 – Datatekniskt Projekt[…]