bevakar din utbildning

TDA602 – Language-based security LP4 2016/2017

TDA602 – Language-based security LP4 2016/2017

Summary Overall most students were positive to the course, saying it was interesting and fun. The course consisted of a project that was the base for the course grade. Some students, however, felt like the grade should be evened out over more tasks performed during the course. Changes for next year There had been synchronizationRead more about TDA602 – Language-based security LP4 2016/2017[…]

EDA482 – Maskinorienterad Programmering LP4 2016/2017

EDA482 – Maskinorienterad Programmering LP4 2016/2017

Problem iår I detta årets kursinstans fanns det kritik riktad mot den använda programvaran, främst mot dess problem när den körs på operativsystemet Linux. Examinatorn talade då om att den utvecklade programvaran är först och främst utvecklad för Debian, men studenter har i flera fall andra distributioner med ickekompatibla programbibliotek. Av denna anledning rekommenderas detRead more about EDA482 – Maskinorienterad Programmering LP4 2016/2017[…]

TIN093 Algorithms – 2015/2016

TIN093 Algorithms – 2015/2016

Uppföljning från förra året Bonuspoäng på inlämningsuppgifter har tagits bort. Problem iår – Förändringar till nästa år Ev. möjlighet till SI Ev. förändrat storleksformat på utskrivna föreläsningar för att underlätta antecknande. Övrigt Kursen i allmänhet och i synnerhet Erland är fortsatt uppskattad och därför kommer inga större förändringar att göras till nästa år. Inlömningsuppgifterna ärRead more about TIN093 Algorithms – 2015/2016[…]

TIN172 – Artificial Intelligence

TIN172 – Artificial Intelligence

Kursen har överlag ett gott omdöme enligt enkäten. Värt att notera dock är att enkäten var ännu inte stängd när detta möte hölls, vid mötet hade 35 av 104 svar inkommit. Studenterna är nöjda med projektet, både dess innehåll och handledningen av detta. Läsåret 2013/2014 var första året med både projekt och skriftlig tenta iRead more about TIN172 – Artificial Intelligence[…]

TMV216 – Linjär algebra

TMV216 – Linjär algebra

Kursen har fått en ny examinator detta året. Majoriteten av kurstagarna klagar på föreläsningsdelen i kursen då föreläsaren har svårt med språket, var en stor del som togs upp på mötet. Majoriteten av kursdeltagarna slutade gå på föreläsningarna på grund av detta. Programansvarige skall ta detta vidare. Flertalet gillar dock strukturen på föreläsningarna. Om viRead more about TMV216 – Linjär algebra[…]

EDA452 – Grundläggande datorteknik

EDA452 – Grundläggande datorteknik

En ny period med utvärderingsmöten har börjat. I torsdags var det Grundläggande datorteknik (EDA452) som var på tur. Kursen har i år varit mycket uppskattad; särskilt föreläsningar och labbar. Genomsnittssvaret på frågan om studenternas sammanfattande omdöme om kursen var 4,6 av maximalt 5,0. Några saker att förbättra till nästa år som nämndes på mötet var:Read more about EDA452 – Grundläggande datorteknik[…]